Wybierz interesującą Cię usługę:


Usługi księgowe(więcej)

Świadczymy pełen zakres usług w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej spółek kapitałowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. Wyprowadzamy zaległości, opracowujemy plany kont zgodnie z potrzebami naszych klientów. Dokonujemy księgowych i podatkowych rozliczeń fuzji, przejęć i nietypowych zdarzeń gospodarczych.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Sporządzanie Sprawozdań finansowych.
 • Opracowywanie polityki rachunkowości i planów kont.
 • Prowadzenie Rejestrów VAT, rozliczeń celnych i podatkowych.
 • Sprawozdawczość statystyczna.
Usługi kadrowo – płacowe(więcej)

Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę kadrową i płacową. Opracowujemy formalne regulacje wewnętrzne w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń. Pomagamy w opracowaniu motywacyjnych zasad wynagradzania pracowników.

 • Prowadzenie ewidencji kadrowej i rachuby plac.
 • Dokonywanie rozliczeń podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Sporządzanie wymaganych deklaracji i sprawozdań podatkowych, statystycznych i dla ZUS.
 • Opracowywanie regulaminów wynagrodzeń i systemów motywacyjnych.
Kontroling(więcej)

Identyfikujemy potrzeby naszych klientów w zakresie informacji zarządczej. Przygotowujemy i wdrażamy systemy raportowania wspierające proces zarządzania. Pomagamy wdrażać systemy budżetowania i kontroli realizacji planów firm działających w różnych sektorach gospodarczych (usługi, przemysł, budownictwo). Na zlecenie klientów analizujemy efektywność i opłacalność poszczególnych obszarów ich aktywności biznesowej.

 • Definiowanie i sporządzanie standardowych raportów zarządczych.
 • Definiowanie i monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności.
 • Sporządzanie raportów okresowych dla właścicieli i zarządów.
 • Opracowywanie zasad budżetowania i kontrola wykonania budżetów.
 • Analizy wybranych obszarów działalności.
Usługi finansowe(więcej)

Prowadzimy analizy opłacalności projektów biznesowych. Opracowujemy biznes plany, studia wykonalności i prognozy przepływów pieniężnych. Zapewniamy kontroling projektów inwestycyjnych. Doradzamy w zakresie pozyskania źródeł finansowania. Udzielamy finansowania dla wybranych projektów. Przeprowadzamy due diligence i wyceny firm.

 • Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Biznes plany.
 • Finansowanie.
 • Faktoring (z regresem).
 • Leasing.
 • Wyceny podmiotów gospodarczych.
Outsourcing i obsługa grup kapitałowych(więcej)

Prowadzimy obsługę księgową i kadrowo – płacową dużych klientów korporacyjnych (BPO). Przygotowujemy i realizujemy projekty przekazywania funkcji księgowych i kadrowo – płacowych realizowanych w grupach kapitałowych do Centrów Usług Wspólnych (SSC).

 • Outsourcing funkcji księgowo – finansowych w grupach kapitałowych.
 • Ujednolicanie standardów korporacyjnych i zasad rachunkowości.
 • Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (ustawa o rachunkowości i MSR/MSSF).
 • Wdrażanie systemów sprawozdawczości zarządczej w grupie kapitałowej.
 • Tworzenie, przekształcanie i łączenie podmiotów gospodarczych.
Zarządzanie ryzykiem finansowym(więcej)

Identyfikujemy ryzyko finansowe związane z działalnością naszych klientów.
Opracowujemy zasady zarządzania ryzykiem walutowym i ryzykiem stóp procentowych. We współpracy z Domem Maklerskim AFS doradzamy w zakresie ryzyka walutowego, wdrażamy rachunkowość zabezpieczeń i dostarczamy narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem.

 • Identyfikacja i procedury zarządzania ryzykiem finansowym w firmie.
 • Rachunkowość zabezpieczeń.
 • Systemy wspomagające zarządzaniem ryzykiem walutowym.
Inne usługi(więcej)

Kompleksowo obsługujemy zagraniczne i krajowe podmioty wchodzące na rynek lub nie posiadające własnej infrastruktury biurowej. Pomagamy w wyszukaniu wiarygodnych parterów biznesowych w Polsce. Zgodnie z potrzebami klientów udostępniamy adres, infrastrukturę biurową, zapewniamy obsługę telekomunikacyjną oraz kompleksową obsługę spotkań biznesowych.

 • Wyszukiwanie i kojarzenie partnerów biznesowych.
 • Zakładanie podmiotów gospodarczych.
 • Wirtualne biuro.
Trade Trans Financezobacz
Problem z odtwarzaniem filmu.

Trade Trans Finance - Profezjonalizm, Bezpieczeństwo i Zaufanie

Kontakt

TRADE TRANS FINANCE Sp. z o.o.

ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa
GPS: 52.2386°N, 20.9814°E

Tel.:    (+48) 22 534 05 55
Tel.:    (+48) 22 534 05 57
Fax:    (+48) 22 534 05 56
E-mail:    e.olczak@pkpcc.com

www.tradetransfinance.eu

Kursy Walut

Średni kurs według
tabeli NBP nr.: 159/A/NBP/2018
Ogłoszony dnia: 2018-08-17
Dolar Amerykański3.7784
Euro4.3061
Frank Szwajcarski3.7926
Funt Brytyjski4.8043

Kursy Walut

wskaż kursorem na wykres na wysokości daty aby uzyskać informację
średni kurs według tabeli NBP nr.: 159/A/NBP/2018, ogłoszony dnia: 2018-08-17

Historia kursów z ostatnich 14 dni

2018-07-30
Dolar Amerykański
3.6684
Euro
4.2836
Frank Szwajcarski
3.6932
Funt Brytyjski
4.8155
2018-07-31
Dolar Amerykański
3.6481
Euro
4.2779
Frank Szwajcarski
3.6928
Funt Brytyjski
4.7950
2018-08-01
Dolar Amerykański
3.6603
Euro
4.2758
Frank Szwajcarski
3.6884
Funt Brytyjski
4.7989
2018-08-02
Dolar Amerykański
3.6783
Euro
4.2745
Frank Szwajcarski
3.6988
Funt Brytyjski
4.8128
2018-08-03
Dolar Amerykański
3.6926
Euro
4.2758
Frank Szwajcarski
3.7118
Funt Brytyjski
4.7983
2018-08-06
Dolar Amerykański
3.6920
Euro
4.2672
Frank Szwajcarski
3.7088
Funt Brytyjski
4.7863
2018-08-07
Dolar Amerykański
3.6722
Euro
4.2554
Frank Szwajcarski
3.6896
Funt Brytyjski
4.7624
2018-08-08
Dolar Amerykański
3.6782
Euro
4.2619
Frank Szwajcarski
3.6908
Funt Brytyjski
4.7465
2018-08-09
Dolar Amerykański
3.6846
Euro
4.2715
Frank Szwajcarski
3.7068
Funt Brytyjski
4.7464
2018-08-10
Dolar Amerykański
3.7481
Euro
4.2942
Frank Szwajcarski
3.7697
Funt Brytyjski
4.7812
2018-08-13
Dolar Amerykański
3.7862
Euro
4.3094
Frank Szwajcarski
3.8054
Funt Brytyjski
4.8298
2018-08-14
Dolar Amerykański
3.7768
Euro
4.3001
Frank Szwajcarski
3.8027
Funt Brytyjski
4.8232
2018-08-16
Dolar Amerykański
3.7871
Euro
4.3105
Frank Szwajcarski
3.8131
Funt Brytyjski
4.8135
2018-08-17
Dolar Amerykański
3.7784
Euro
4.3061
Frank Szwajcarski
3.7926
Funt Brytyjski
4.8043

Biuro polecane przez iKsiegowosc24

Wybierz język: