Wybierz interesującą Cię usługę:


Usługi księgowe(więcej)

Świadczymy pełen zakres usług w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej spółek kapitałowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. Wyprowadzamy zaległości, opracowujemy plany kont zgodnie z potrzebami naszych klientów. Dokonujemy księgowych i podatkowych rozliczeń fuzji, przejęć i nietypowych zdarzeń gospodarczych.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Sporządzanie Sprawozdań finansowych.
 • Opracowywanie polityki rachunkowości i planów kont.
 • Prowadzenie Rejestrów VAT, rozliczeń celnych i podatkowych.
 • Sprawozdawczość statystyczna.
Usługi kadrowo – płacowe(więcej)

Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę kadrową i płacową. Opracowujemy formalne regulacje wewnętrzne w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń. Pomagamy w opracowaniu motywacyjnych zasad wynagradzania pracowników.

 • Prowadzenie ewidencji kadrowej i rachuby plac.
 • Dokonywanie rozliczeń podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Sporządzanie wymaganych deklaracji i sprawozdań podatkowych, statystycznych i dla ZUS.
 • Opracowywanie regulaminów wynagrodzeń i systemów motywacyjnych.
Kontroling(więcej)

Identyfikujemy potrzeby naszych klientów w zakresie informacji zarządczej. Przygotowujemy i wdrażamy systemy raportowania wspierające proces zarządzania. Pomagamy wdrażać systemy budżetowania i kontroli realizacji planów firm działających w różnych sektorach gospodarczych (usługi, przemysł, budownictwo). Na zlecenie klientów analizujemy efektywność i opłacalność poszczególnych obszarów ich aktywności biznesowej.

 • Definiowanie i sporządzanie standardowych raportów zarządczych.
 • Definiowanie i monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności.
 • Sporządzanie raportów okresowych dla właścicieli i zarządów.
 • Opracowywanie zasad budżetowania i kontrola wykonania budżetów.
 • Analizy wybranych obszarów działalności.
Usługi finansowe(więcej)

Prowadzimy analizy opłacalności projektów biznesowych. Opracowujemy biznes plany, studia wykonalności i prognozy przepływów pieniężnych. Zapewniamy kontroling projektów inwestycyjnych. Doradzamy w zakresie pozyskania źródeł finansowania. Udzielamy finansowania dla wybranych projektów. Przeprowadzamy due diligence i wyceny firm.

 • Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Biznes plany.
 • Finansowanie.
 • Faktoring (z regresem).
 • Leasing.
 • Wyceny podmiotów gospodarczych.
Outsourcing i obsługa grup kapitałowych(więcej)

Prowadzimy obsługę księgową i kadrowo – płacową dużych klientów korporacyjnych (BPO). Przygotowujemy i realizujemy projekty przekazywania funkcji księgowych i kadrowo – płacowych realizowanych w grupach kapitałowych do Centrów Usług Wspólnych (SSC).

 • Outsourcing funkcji księgowo – finansowych w grupach kapitałowych.
 • Ujednolicanie standardów korporacyjnych i zasad rachunkowości.
 • Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (ustawa o rachunkowości i MSR/MSSF).
 • Wdrażanie systemów sprawozdawczości zarządczej w grupie kapitałowej.
 • Tworzenie, przekształcanie i łączenie podmiotów gospodarczych.
Zarządzanie ryzykiem finansowym(więcej)

Identyfikujemy ryzyko finansowe związane z działalnością naszych klientów.
Opracowujemy zasady zarządzania ryzykiem walutowym i ryzykiem stóp procentowych. We współpracy z Domem Maklerskim AFS doradzamy w zakresie ryzyka walutowego, wdrażamy rachunkowość zabezpieczeń i dostarczamy narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem.

 • Identyfikacja i procedury zarządzania ryzykiem finansowym w firmie.
 • Rachunkowość zabezpieczeń.
 • Systemy wspomagające zarządzaniem ryzykiem walutowym.
Inne usługi(więcej)

Kompleksowo obsługujemy zagraniczne i krajowe podmioty wchodzące na rynek lub nie posiadające własnej infrastruktury biurowej. Pomagamy w wyszukaniu wiarygodnych parterów biznesowych w Polsce. Zgodnie z potrzebami klientów udostępniamy adres, infrastrukturę biurową, zapewniamy obsługę telekomunikacyjną oraz kompleksową obsługę spotkań biznesowych.

 • Wyszukiwanie i kojarzenie partnerów biznesowych.
 • Zakładanie podmiotów gospodarczych.
 • Wirtualne biuro.
Trade Trans Financezobacz
Problem z odtwarzaniem filmu.

Trade Trans Finance - Profezjonalizm, Bezpieczeństwo i Zaufanie

Kontakt

TRADE TRANS FINANCE Sp. z o.o.

ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa
GPS: 52.2386°N, 20.9814°E

Tel.:    (+48) 22 534 05 55
Tel.:    (+48) 22 534 05 57
Fax:    (+48) 22 534 05 56
E-mail:    e.olczak@pkpcc.com

www.tradetransfinance.eu

Kursy Walut

Średni kurs według
tabeli NBP nr.: 059/A/NBP/2018
Ogłoszony dnia: 2018-03-23
Dolar Amerykański3.4319
Euro4.2295
Frank Szwajcarski3.6211
Funt Brytyjski4.8368

Kursy Walut

wskaż kursorem na wykres na wysokości daty aby uzyskać informację
średni kurs według tabeli NBP nr.: 059/A/NBP/2018, ogłoszony dnia: 2018-03-23

Historia kursów z ostatnich 14 dni

2018-03-06
Dolar Amerykański
3.3936
Euro
4.1891
Frank Szwajcarski
3.6114
Funt Brytyjski
4.7000
2018-03-07
Dolar Amerykański
3.3744
Euro
4.1922
Frank Szwajcarski
3.5992
Funt Brytyjski
4.6788
2018-03-08
Dolar Amerykański
3.3935
Euro
4.2024
Frank Szwajcarski
3.5907
Funt Brytyjski
4.7046
2018-03-09
Dolar Amerykański
3.4132
Euro
4.1989
Frank Szwajcarski
3.5923
Funt Brytyjski
4.7142
2018-03-12
Dolar Amerykański
3.4066
Euro
4.1942
Frank Szwajcarski
3.5865
Funt Brytyjski
4.7200
2018-03-13
Dolar Amerykański
3.4143
Euro
4.2097
Frank Szwajcarski
3.6016
Funt Brytyjski
4.7404
2018-03-14
Dolar Amerykański
3.4055
Euro
4.2114
Frank Szwajcarski
3.6009
Funt Brytyjski
4.7506
2018-03-15
Dolar Amerykański
3.4117
Euro
4.2168
Frank Szwajcarski
3.6073
Funt Brytyjski
4.7556
2018-03-16
Dolar Amerykański
3.4214
Euro
4.2162
Frank Szwajcarski
3.6028
Funt Brytyjski
4.7778
2018-03-19
Dolar Amerykański
3.4341
Euro
4.2176
Frank Szwajcarski
3.6009
Funt Brytyjski
4.7982
2018-03-20
Dolar Amerykański
3.4296
Euro
4.2242
Frank Szwajcarski
3.6035
Funt Brytyjski
4.8114
2018-03-21
Dolar Amerykański
3.4544
Euro
4.2416
Frank Szwajcarski
3.6205
Funt Brytyjski
4.8564
2018-03-22
Dolar Amerykański
3.4264
Euro
4.2261
Frank Szwajcarski
3.6133
Funt Brytyjski
4.8445
2018-03-23
Dolar Amerykański
3.4319
Euro
4.2295
Frank Szwajcarski
3.6211
Funt Brytyjski
4.8368

Biuro polecane przez iKsiegowosc24

Wybierz język: